Klimatråttan

Klimatråttan är ett digitalt material om hållbar utveckling för yngre barn. Det kan användas i undervisning inom förskolan och grundskolan.

 

Vi som har producerat Klimatråttan är en kvartett bestående av en illustratör/grafisk designer, två lärare och en förskolelärare som går distansutbildningen "Digital produktion för pedagogisk verksamhet" på Medieinstitutet i Stockholm. Klimatråttan är vårt examensarbete och är klart våren 2017.

Vi vill speciellt tacka:

Molly Faulseit - råttans röst

Moa, Vilhelm och Magnus Lundgren - sång och gitarr

 

Mats Östling och Krister Widell - lärare på Medieinstitutet

Rättigheter, all text, allt material, design, produktion, bilder (om inte annat anges) och illustrationer tillhör Klimatrattan.com.

veronica lundgren, ulrica daleroth, Malin faulseit & catarina branelius

Vi håller på att utveckla och ta fram roliga och spännande produkter ni kan använda tillsammans med Klimatråttan. Håll kontakt med oss för uppdateringar! 

Varför ska du arbeta med Klimatråttan i din undervisning?

 

Vanor och beteenden formas i unga år. Att små barn får en handlingskompetens är viktigt både för deras självkänsla men också ur ett globalt perspektiv. Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av delaktighet och inflytande från eleverna. 

Klimatråttan är ämnesövergripande och erbjuder en mångfald av pedagogiska metoder.

 

© 2017 All rights, texts and pictures belong to /Alla rättigheter, text och bilder tillhör Catarina Branelius, Malin Faulseit, Ulrica Daleroth och Veronica Lundgren, om annat ej anges.

Materialet får användas och kopieras men ej bearbetas eller ändras och får ej användas i kommersiellt syfte. Klimatråttans logo skall alltid finnas med i all användning av material.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Clean Grey