BLI BATTERI-SMART!

Återvinn ditt batteri så ger det ny energi.

VISSTE DU ATT..?

i sverige idag  återvinns 65 av 100 batterier. 

ett laddningsbart batteri kan laddas om upp till 1000 gånger!

© 2017 All rights, texts and pictures belong to /Alla rättigheter, text och bilder tillhör Catarina Branelius, Malin Faulseit, Ulrica Daleroth och Veronica Lundgren, om annat ej anges.

Materialet får användas och kopieras men ej bearbetas eller ändras och får ej användas i kommersiellt syfte. Klimatråttans logo skall alltid finnas med i all användning av material.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Clean Grey