BLI TA VARA PÅ-SMART!

VisSte du att...?

i sverige köper vi 15-20 kilo kläder per person och år. 

för att göra 1 kilo bomull går det åt 9000 liter vatten.

bytt är bytt - och allt blir som nytt!

© 2017 All rights, texts and pictures belong to /Alla rättigheter, text och bilder tillhör Catarina Branelius, Malin Faulseit, Ulrica Daleroth och Veronica Lundgren, om annat ej anges.

Materialet får användas och kopieras men ej bearbetas eller ändras och får ej användas i kommersiellt syfte. Klimatråttans logo skall alltid finnas med i all användning av material.

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Clean Grey